ProMed® for Windows
Kundeoppfølging og Administrasjon


Klikk på tekst for å vise ønsket film (film er tilgjengelig der teksten er understreket).

1. Generelt:

a. Hvordan benytte ProMed Hjelp
b. Bruk av tastaturet / hurtigtaster
c. Hvordan bruke ProMed - hvordan lete seg frem i programmet.
d. Informasjon om ProMed Kundestøtte
e. Defragmentering av harddisk
f.  Rutiner for sikkerhetskopiering
g. Nyttige tips

2. Installasjon, oppgradering og noen innstillinger:

a. Installasjon av en-bruker
b. Installasjon på nettverk server / systemkode
c. Installasjon på nettverk klient

d. Registrere firma /personaldetaljer, endre timebok
e. Oppgradering enbruker
f.  Oppgradering server nettverk

g. Alternativ metode for Oppgradering server nettverk
h. Oppgradering klient nettverk

3. Bruk av ProMed

a. Første oppstart - registrere første pasient - sette opp på time (for bruker med refusjonsrett)
b. Registrere timeavtaler for pasient - flytte klokkeslett, slette, osv.
c. Registrere betaling - endre beløp og takst for individuelle timer
d. Oppgjør til oppgjørskontoret ProMed Standard versjon (manuelt oppgjør)
e. Oppgjør til oppgjørskontoret med ProMed Ekspress Oppgjørsmodul

f.  Rette feil ved automatisk oppgjør
g. Gruppehåndtering innlegging / forhåndsdefinerte
h. Ta ut statistikk

i.  Skrive ut syketransportrekvisisjon (drosjelapp)
j.  Redigere og lage maler i ProMed
k. Bruk av behandlingslisten - for brukere uten driftstilskudd eller tilleggsbehandling utenfor takstplakat
l.  Håndtering av henvisninger
m. Praktiske eksempler med bruk av henvisningsbildet
n. Hvordan utføre elektronisk oppgjør?

4. Journalbildet

a. Presentasjon Journalbildet
b. Journalføring / fraser / standard tekster
c. Bruk av figurer
d. Utskrift epikrise

5. Kasse / resepsjonsmodul

a. Presentasjon av Kassebildet
b. Registrere ny pasient, sette opp på time
c. Registrere timeavtale og ta betaling.
d. Ta betaling med bankkort, fakturering, kontant, flere pasienter
e. Markere avbestilling, ikke møtt, og møtt / sendt
f.  Oppgjør av kassen

6. Økonomi en-bruker

a. Fakturering, registrere betaling av faktura.
b. Inntektsregnskap / måneds og årsoversikt / Kassadagbok
c. Bilagsføring
d. Dagsoppgjør

7. Sykmeldingsmodulen

a. Ny pasient, inkl. Fastlege, Arbeidsgiver og egen henvisning
b. Utfylling av Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom (sykmelding 1) uten skjema 
c.
Utfylling av Medisinsk vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom (sykmelding 1) på skjema
d. Utfylling av Legeerklæring ved arbeidsuførhet 
e. Utfylling av Henvisning til fysioterapeut, kiropraktor, spesialist og røntgen
f.  Hvordan utføre elektronisk oppgjør? 
g. Opprette egen henvisning - henvise til seg selv
h. Retting av feil ved oppgjør